KIỂM TRA ĐẦU ĐIỀU TRỊ CHÍNH HÃNG


Lưu ý: Số Seri Number Tip được dán bên ngoài vỏ hộp sẽ trùng với số Seri Number Tip được dán bên trong vỏ hộp

Lưu ý: Bên dưới là các Trung tâm không phải THERMAGE chính hãng

Kiểm tra chính hãng

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.